T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

2017 Yılı Şubat Ayı geçici Dış Ticaret, Esnaf ve Şirket Veri Bülteni

Resmi Dış Ticaret, Esnaf, Şirket ve Hal Kayıt Sistemi İstatistikleri Bakanlığımız idari kayıtlardan derlenerek üretilmektedir.

Bu çerçevede, 2009 yılından itibaren Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle oluşturulan aylık Resmi Dış Ticaret İstatistikleri, takip eden her ayın son iş günü TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bakanlığımız, vizyonu ve hizmet anlayışının gereği olarak, bilginin mümkün olan en kısa sürede ve kaynağından ilgili tüm tarafların istifadesine sunulmasını esas almaktadır. Bu bakımdan, resmi veriler açıklanana kadar, Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen; dış ticaret verileri, gümrük idarelerince tahsil edilen vergiler, ülkemizde yerleşik şirketler, esnaf ve sanatkârlar ile hal kayıt sistemine ilişkin geçici verilerin, gösterge niteliğinde olmak üzere, kamuoyu ile paylaşılarak ekonominin tüm aktörlerinin bilgisine sunulmasının faydalı olacağına inanıyoruz.

Bu itibarla, önceki aya ilişkin resmi olmayan geçici veriler Bakanlığımız kurumsal internet sayfasından yayımlanmaktadır.

Şubat Ayı Veri Bülteni için tıklayınız.

Metaveri için tıklayınız.