Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Müsteşar Yardımcısı Uçarmak, Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Çalıştayına katıldı

Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından gümrük ve dış ticaret dünyasının beklentilerinin çok olduğunu dile getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında yürütülen Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Sekretaryası tarafından düzenlenen “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji” Çalıştayı 2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kurulun oluşturulmasına dayanak oluşturan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından gümrük ve dış ticaret dünyasının beklentilerinin çok olduğunu dile getirerek “Kurul çalışmalarının, bir sonraki aşamada Anlaşmanın kapsamını aşarak, gümrük ve dış ticaretin fizik altyapı ve entegrasyon gibi farklı alanlarına da eğilmesi” gerekliliğini vurguladı.

Gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsam itibariyle çok fazla olduğunu belirten Müsteşar Yardımcısı Uçarmak, Strateji ile birlikte temel problemlerin, kamu ve özel sektör işbirliğiyle giderilmesini umduğunu kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Orhan Türel sunum yaptı. Türel sunumda, Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının dünyada ve ülkemizde yürürlüğe girmesi öncesi ve sonrasındaki süreç, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun amaç ve görevleri, Çalıştay kapsamında katılımcılar tarafından yapılacak çalışmaların içeriği hakkında bilgiler verdi.

Sunumun ardından, 6 ayrı Çalışma Grubuna ayrılan katılımcılar, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Strateji ve Eylem Planı Çalışma Grubunda yapılan tespitler ve önerilen çözüm yollarına katkılarını sundu.

Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Stratejisinin, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde kurulan Ulusal Strateji Çalışma Grubunun yapacağı değerlendirme toplantısında son halinin verilmesinin ardından Teknik Komite ve ardından bu yıl içerisinde toplanması amaçlanan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Genel Kuruluna arz edilerek, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.