T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı'na eşya desteği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tasfiyelik eşyaları mesleki ve teknik eğitimi desteklemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bedelsiz olarak tahsis etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tasfiyelik eşyaları mesleki ve teknik eğitimi desteklemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz olarak tahsis etti.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ambarlarında bulunan tasfiyelik haldeki eşyadan cihaz, makine, ekipman ve malzemelerden İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince uygun görülenler mesleki ve teknik eğitim veren okullara bedelsiz olarak verilecek.
 
Ambarlarda bulunan eşyaların Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ve buna ilişkin işlemlerin düzenlenmesine yönelik protokol iki Bakanlık arasında 22 Aralık 2016 tarihinde imzalandı.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı protokol ile mesleki ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılması ve genç nüfusa bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak konusunda katkıda bulunmayı hedefliyor.
 
Bu kapsamda Bakanlığın, MEB’e tahsis edeceği 140 ayrı kalem eşya arasında motor, televizyon, telefon, fotoğraf makinesi, şeker ölçüm cihazı, bilgisayar, monitör, testere gibi malzemeler bulunuyor.