T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

ICPEN Bahar Dönemi Toplantısı gerçekleştirildi

Temmuz 2017 itibariyle dönem başkanlığını Türkiye’nin devralacağı ICPEN Bahar Dönemi Toplantısı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy ve Genel Müdür Yardımcısı Mikayil Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşti.

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle 2017-2018 Dönem Başkanlığı’nı Türkiye’nin devralacağı “Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN)” Bahar Dönemi Toplantısı,  26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Almanya’nın dönem başkanlığında Berlin’de gerçekleştirildi.
 
55 farklı ülkeden tüketicinin korunması alanında çalışan 59 kurumsal üyeye sahip olan ve Türkiye’nin 2010’da tam üyesi olduğu ICPEN toplantısına, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy, Genel Müdür Yardımcısı Mikayil Kılıç ve Gümrük ve Ticaret Uzmanları Ece Özçalışkan ile Murat Yaşar katıldı.
 
Tüketicilerin ekonomik menfaatleri açısından büyük risk oluşturan sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı ve uygulayıcı kurumlar arasında uluslararası işbirliğini sağlamayı hedefleyen ICPEN’in gündeminde, bu kez “Dijital Çağda Tüketicilerin Korunması” teması yer aldı.
 
26 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen ve üye ülkelerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen “Üst Düzey Toplantısı”nda Genel Müdür Ramazan Ersoy, Türkiye Dönem Başkanlığında ülkemiz tarafından ele alınacak temaları anlattı ve Türkiye tanıtım filminin sunuldu.
 
Konferansın son gününde, Genel Müdür Yardımcısı Mikayil Kılıç Türkiye Dönem Başkanlığı çalışmaları ve temalarına ilişkin sunum yaptı. Gümrük ve Ticaret Uzmanları Ece Özçalışkan ile Murat Yaşar söz konusu temaların alt başlıklarını detaylı şekilde katılımcılara anlattı ve ICPEN üyeleri ile kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundular.
 
Ülkemizin 1 Temmuz 2017 tarihi ile başkanlığı devralacağı toplantının, sonbahar dönemi toplantısı 13-16 Kasım 2017 tarihlerinde ICPEN üyesi 55 ülkenin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilecek.
 
Dönem başkanlığının Türkiye tarafından devralınması ve uluslararası bu toplantının ülkemizde yapılacak olması, ülkemizin tüketicinin korunması alanında yaptığı çalışmaların dünyaya duyurulması, tüketicinin korunması alanında diğer ülkelerle işbirliğinin artırılması ve ülkemizin dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlayacak.