T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakan Yardımcısı Çiftci, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısına katıldı

19.07.2017 tarihinde Başbakanlıkta yapılan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci katıldı.

19.07.2017 tarihinde Başbakanlıkta yapılan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci katıldı.
 
Dördüncüsü gerçekleştirilen Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu,  Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş başkanlığında, kurul üyesi Bakanlar ve ilgili bürokratların katılımıyla toplandı. Toplantıya yurtdışında bulunan Bakan Bülent Tüfenkci yerine Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Abdullah Soylu katıldı.
 
Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde yürütülen etkinliği artırmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 13 Kasım 2014 tarihli 2014/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakan Yardımcısı başkanlığında ilgili 8 Bakandan müteşekkil (Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim, Gümrük ve Ticaret ve Sağlık Bakanlıkları) “Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu (UMYK)” oluşturuldu.
 
Uyuşturucu ile mücadele alanında tecrübe, bilgi paylaşımı ve madde ile mücadele boyutunda işbirliğinin artırılması amacıyla oluşturulan ilgili Bakanlar düzeyinde “Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu (UMYK)”, ilgili Bakanlıkların Müsteşar Yardımcılarından oluşan “Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu (UMK)” ve ilgili kurum ve kuruluşların teknik düzeyde katılımcılarından oluşan “Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurulu (UMTK)”  düzenli aralıklarla toplanıyor.

Kurullarca yapılan çalışmaların çıktısı olan 2015 Acil Eylem Planında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  görev alanına giren başarıyla yürütülen hususlar ve elde edilen çıktılar doğrultusunda hazırlanan ilerleme göstergelerinin yer aldığı çizelge örnek çalışma olarak Kurulda gösterildi.

Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan Uyuşturucu ile Mücadele Şurasında gösterime girecek kısa filmin kurul üyelerine tanıtımıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Başbakanlık makamının imzasıyla yürürlüğe giren  “2016-2018 Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı”nda sorumlu olduğu faaliyetlerinde iki yıllık eylem planı süresi bitmeden tüm eylemleri %100 tamamlayan tek Bakanlık olarak dikkati çekti.