T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakan Yardımcısı Çiftci, Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi” Toplantısına katıldı

Bakanlık "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi" genel değerlendirme toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci başkanlığında 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Kızılcahamam´da gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII" projesi dahilinde yer alan ve Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi" genel değerlendirme toplantısı, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci başkanlığında ve Bakanlık birim amirleri ile proje faaliyet liderleri ve irtibat personelinin katılımıyla 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Kızılcahamam Çam Otel’de gerçekleştirildi.
 
Söz konusu değerlendirme toplantısında, Danışman Firma Deloitte tarafından Birlik Gümrük Kodu ve iyi uygulama örnekleri baz alınarak tasarlanan/iyileştirilen Bakanlık iş süreçleri, organizasyon yapısı tasarımı ve Firma tarafından Bakanlık için önerilen yeni projelerle ilgili bilgilendirme yapılarak, Bakanlık yöneticilerinin Proje’nin genel gidişatına dönük eleştirileri, değerlendirmeleri ve önerileri alındı.
 
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında Bakanlığın kendisini gözden geçirdiği, yürütülen projeleri hesaba çektiği bu tür toplantıların çok faydalı olduğunu belirterek “Bu toplantı vesilesiyle istişarede bulunarak, müzakere ederek, akıl yürüterek Bakanlığımızı nasıl daha etkin bir Kurum haline getiririz, onu değerlendireceğiz” dedi.
 
Ülkemizin 2002 yılından itibaren gerçekleştirdiği büyük dış ticaret atılımıyla beraber Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluklarının da aynı oranda arttığını ifade eden Çiftci, “Bu sorumluluk artışı; bazı güncellemeleri, küçük düzenlemeleri ve hatta bazen de kapsamlı reformları gerektirebilir. Gümrük hizmetlerimizi geliştirip iyileştirdiğimizde, bunun sonucunu artan dış ticaretimizde görüyoruz. İş adamlarımızın, esnafımızın, kooperatiflerimizin önündeki engelleri kaldırıyor, yaptığımız projelerin onlardaki memnuniyetini hayır dualarında görüyoruz. En önemlisi milletimizin artan refahında, ülkemizin hak ettiği müreffeh yarınlara ulaşma yolunda bu çalışmalarımızın neticelerini gözlemliyoruz. Ama millete hizmet yolunda geldiğimiz seviyeleri yeterli görmek bizlere yakışmaz. Hep daha iyisini, hep daha hızlısını aramalı, araştırmalıyız. 2023, 2071 gibi hedefleri dikkate aldığımızda, daha çok çalışmamız, daha etkin yönetim metodlarını uygulamamız, daha yenilikçi yaklaşımları ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz.” şeklinde konuştu.
 
Danışman Firmadan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Çiftci, “Bakanlığımıza dışarıdan bir gözle yol göstereceksiniz. Bize sadece kapalı, etkileşimi olmayan bir kurum gözüyle bakmayınız. Bakanlık olarak 80 Milyon vatandaşımızın hayatına dokunabilme sorumluluğunu taşıyoruz. Unutmayınız ki yapacağınız katkılar inşallah milletimizin refahını arttıracaktır ” diyerek toplantıda bulunan danışman firma temsilcilerine de seslendi.
 
Bakan Yardımcısı Çiftci, “Ortak bir amaç uğruna çalıştığımız Bakanlığımızın çatısı altında yine aynı amaca ulaşmak için hep birlikte, uyum içerisinde bu projeyi tamamlayacağımızı ve sonucunda Bakanlığımız, paydaşlarımız ve aziz milletimiz için hayırlı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.” diyerek sözlerine son verdi.
 
Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi Hakkında 
 
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-I) 2012 Yılı Programlaması kapsamında Bakanlığımızca önerilen ve 5 bileşenden oluşan "Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII" proje paketinde yer alan "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi"nin genel hedefi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra yapısının tüm unsurları itibariyle AB standartları çerçevesinde gözden geçirilerek, idari kapasitenin iyileştirilmesi ve kurumsal yapılanmanın en ideal ölçüde tesis edilmesi"  şeklinde tanımlanmaktadır.
Proje 7 ana faaliyetten oluşmaktadır.
1.            Süreç Tasarımı ve Organizasyonel Modelleme
2.            İnsan Kaynakları Modellemesi
3.            Optimum Kadrolaşma İhtiyaçlarının Belirlenmesi
4.            Prototip İdarelerin Tasarımı
5.            Bilgi Teknolojileri Stratejisinin Geliştirilmesi
6.            Kurumsal Performans Yönetimi Altyapısının Geliştirilmesi
7.            Kapasitenin Eğitim ve Çalışma Ziyaretleriyle Geliştirilmesi
 
Resmi olarak açılışı 09.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen projenin 19.12.2017 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.