Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Bakan Yardımcısı Çiftci, Finanasal Raporlama Standardı Toplantısına Katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci Malatya’da Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantısı’na katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci Malatya´da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından İnönü Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Bakan Yardımcısı Çiftci, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan ve 2018 yılı itibariyle uygulamaya geçilecek Finansal Raporlama Standardının önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu:“Biliyorsunuz şirketlerin dili muhasebedir yani o şirketin finansal tablolarıdır. Bu tablolar, şirketin ne durumda olduğunu gösteren en önemli araçlardır. Şeffaflığın sağlanabilmesi için de gerekli olan işte bu finansal tabloların gerçeği olduğu gibi yansıtmasıdır.

Muhasebe artık yalnızca vergi kaygısıyla defter tutma işi olmaktan çıkmıştır. Artık bilgi üretme ve bilgiyi değerlendirme önem kazanmıştır. Şirketlerimizin pay sahipleri, diğer işletmeler, bankalar, potansiyel ortaklar ve diğer paydaşlar bu bilgiye göre hareket etmektedir. Bir ülkenin sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların parçası olabilmesi; ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güçlü bir şekilde yer alabilmesi için; tam şeffaflığa dayalı uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olarak çıkarılmış finansal tablolara, bunlara göre hazırlanan raporlara ihtiyaç duyulmaktadır.”

Muhasebe kalitesinin yüksek olmasının finansal piyasaların daha sağlıklı işlemesine fayda sağlamanın yanında krizlerle karşılaşılma riskini de azaltacağına vurgu yapan Bakan Yardımcısı Çiftci,  “Bunun örneklerini başka ülkelerde görüyoruz. Muhasebe hileleri ülkelerin çok ciddi ekonomik problemler yaşamasına sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla, finansal tabloların işletme faaliyetine ilişkin sağlıklı bilgi aktarımı yapabilmesi çok önemli. Bunun için de belirli standartlara göre ve belirli formlarda hazırlanmış olması gerekmektedir ”dedi.

Çiftci, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın kamu yararını ilgilendiren özellikli şirketler dışında kalan ama bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü bulunan şirketler için uygulamasının kolay, maliyetlerinin uygun olduğunu hatırlattı, uygulamanın ‘önce küçük olanı koru’ düşüncesiyle 2018 yılından itibaren denetim kapsamındaki şirketlerin büyük bir kısmı tarafından uygulanacağını söyledi.

Bağımsız denetimin işletmeler için ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Çiftci, “kanunlar, yönetmelikler ve standartlar ile işletmelere dayatılan bir zorunluluk olarak görmemek lazım” dedi.

Kanununda bağımsız denetim dışında kalan tüm anonim şirketlerin de denetlenmesinin öngörüldüğünün hatırlatan Bakan Yardımcısı Çiftci, bu denetimin sağlanması için de Bağımsız Denetim Yönetmeliği çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Çiftci, programın sonunda İnönü Üniversitesi’nde TÜBİTAK projesi olan Tıp Fakültesi Öğrencilerine Bilimsel Araştırma ve Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi proje açılışını da gerçekleştirdi.