T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

2018- 2022 Stratejik Plan Çalıştayı Malatya’da gerçekleştirildi

11-13 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleşen çalıştaya, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğünden yönetici ve çalışanlar katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018 – 2022 Stratejik Plan Çalıştayı Malatya’da gerçekleştirildi.

11-13 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleşen çalıştayda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğünden yönetici ve çalışanların katılımlarıyla Bakanlığın güçlü yönleri ile geliştirmeye açık yönleri konularında fikir teatisinde bulunuldu.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile başlayan programa, Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez ve Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ da katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Başkanı Karaoğlu “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız 2018-2022 Stratejik Planına yönelik çalışmalar, sizlerin özverili katkısıyla etkin bir şekilde sürdürülmektedir.”  diye konuştu.

Karaoğlu sözlerine “Paydaşlarımızın görüşleri değerlendirilerek, kurum içinde beşeri ve maddi tüm kaynaklarımız ve yetkinliklerimiz ile Bakanlığımızı etkileyecek tüm unsurların analiz edilmesine dikkat edilmektedir. “ şeklinde devam etti.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Planlama ve Bütçe Dairesi Başkanı Cemalettin Çogurcu ise konuşmasında “Bakanlığımızın mevcut Stratejik Planındaki 169 performans göstergesinin değerlendirilmesi sonucunda, göstergelerin izlenebilir bir sayıda olması gerekliliği tespit edilmiştir. Dolayısı ile oluşturacağımız 2018-2022 dönemi stratejik plan çalışmalarından hedefimiz,  izlenmesi, ölçme ve değerlendirmesi ile raporlanması etkin ve verimli bir çalışmayı ortaya koymaktır.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 4 gruba ayrılan katılımcılar Bakanlığın durum analizi üzerinde atölye çalışması gerçekleştirdi. Çalıştay’da aynı zamanda misyon ve vizyon alternatiflerine yönelik bir çalışma da yapıldı.

Yeni Stratejik Planın bu yılın Eylül ayında tamamlanarak 2018 yılı itibariyle uygulamaya alınması öngörülüyor.