T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

"Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebiğ"

"Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebiğ"

Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ülkemizde dış ticaret faaliyetlerinin hızlı, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde yapılmasının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendine göre Gümrük Müşavir Derneklerince gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi Bakanlığımızca uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulmaktadır. Söz konusu tarifeler, müşavir dernekleri ve faaliyet alanlarındaki sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri ile yeniden değerleme oranı dikkate alınarak arttırılmıştır.

Tebliğ Metni için Tıklayınız.

Tebliğ Eki için Tıklayınız.