T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gemi Takip Programı Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, liman işlemlerinin sadeleştirilmesi ve tüm süreçlerin elektronik ortama alınması ve takip edilmesi amacıyla 12/01/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 2017/3 sayılı Genelge ile düzenlemeler yapılmıştır.

​ Bu bağlamda 07.08.2017 tarihinden itibaren Gemi Takip Programı veri girişleri web servis üzerinden yapılmaya başlanacaktır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin GTP veri iletim ve işlem süreci tablosu aşağıda yer almaktadır.

​ ​