T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Çiftlik Bank Hakkında Duyuru

Çiftlik Bank olarak bilinen sistemle ilgili https://www.gtb.gov.tr/duyurular/sanal-ciftlik-oyunlari-hakkinda-basin-duyurusu linkinde yer alan Bakanlığımız duyurusu ile kamuoyuyla paylaşılan inceleme ve denetim faaliyetleri henüz tamamlanmamış olup, Sayın Bakanımızın basında da yer alan açıklamalarından görüleceği üzere yapılan inceleme henüz değerlendirme aşamasındadır.

Denetim sürecinin sonuçlanmasını müteakiben gelişmelerle ilgili Bakanlığımız internet sitesinden kamuoyu bilgilendirilecektir.