T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Alanya Gümrük Müdürlüğünün LPG, Ham Petrol Ve Akaryakıt İthalatında Yetkilendirilmesine İlişkin Tebliğ Değişiklikleri

04/08/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmi Gazete’ de, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144)” ve “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 145)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişiklikleri ile birlikte, Alanya Gümrük Müdürlüğü Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Ülkemizde petrol ürünleri ithalatının denizyolu ile yapıldığı göz önüne alındığında, ihtisas gümrüğü uygulamasının kapsamı genişletilerek söz konusu eşyanın ithalatının Alanya Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.