T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

6736 Sayılı Kanuna eklenen geçici 2’nci maddenin uygulanmasına dair dağıtımlı yazı

27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26’ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2’nci maddenin uygulanmasına dair açıklamaların yer aldığı Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 16.02.2017 tarih ve 22599788 sayılı yazıya erişmek için tıklayınız.​