T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma başvuruları

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 nci maddeyi ekleyen 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27/1/2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.

27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 nci madde eklenmiştir. Söz konusu geçici madde ile;

- Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmaktadır.

-2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmaktadır.

-Mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi ve ilk taksitin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi için süre tanınmaktadır.

-Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde peşin ödeme indiriminden yararlanma imkânı getirilmektedir.

-Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapması durumunda taksitli ödeme seçeneğini tercih etme hakkı tanınmaktadır.

- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını indirim uygulanmaksızın ödeyenlere peşin ödeme indiriminden yararlanma imkânı sağlanmaktadır.