T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 45 inci maddesinde posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya için öngörülen 75 Avro'luk muafiyet sınırının 30 Avro olarak değiştirilmesi

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 45 inci maddesinde posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya için öngörülen 75 Avro'luk muafiyet sınırının 30 Avro olarak değiştirilmesine ilişkin 2016/9616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete'de (2. Mükerrer) yayımlanmıştır.

 
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 45 inci maddesinde öngörülen değişiklik ile birlikte, 30 Avro altında posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen gönderilerin ticari mahiyette olmadığı ve bireysel kullanım amacıyla getirildiği kabul edilerek önemli değeri olmayan eşya için 30 Avro sınırlaması konulmuştur.
 
Bununla birlikte, aynı Karar’a eklenen geçici madde ile halihazırda 75 Avro sınırını gözeterek sipariş vermiş olan alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük bir geçiş dönemi öngörülmesine ilişkin yürürlük maddesi eklenmiştir.

Resmi gazetede yayımlanan anılan karar ektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.