T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Duyurular

Ticaretin kolaylaştırılması kurulu birinci genel kurul toplantısı

22 Mart 2017 Çarşamba

E-ihale mobil uygulaması yayına alındı

21 Mart 2017 Salı

4054 sayılı kanun hakkında basın duyurusu

16 Mart 2017 Perşembe

Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusu

15 Mart 2017 Çarşamba

Basın Bildirisi

Tüccar ve nakliyecilerimiz için Ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere gidecek Suriye mallarının transit olarak sevkine imkan tanıyoruz.

14 Mart 2017 Salı

İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’ de “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

13 Mart 2017 Pazartesi

14 Mart 2017 – 22 Mart 2017 tarihleri arası Türkiye geneli tasfiye haberleri

10 Mart 2017 Cuma

22–23 Şubat 2017 tarihleri arasıTürkiye Geneli Tasfiye Haberleri

20 Şubat 2017 Pazartesi

6736 Sayılı Kanuna eklenen geçici 2’nci maddenin uygulanmasına dair dağıtımlı yazı

16 Şubat 2017 Perşembe

6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma başvuruları

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 nci maddeyi ekleyen 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27/1/2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.

31 Ocak 2017 Salı